PARTNEŘI

 

 

 

http://www.lesostavby.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporuje mojeID

» OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky
 
  

Obchodní podmínky

 1. Prodávající a kupující spotřebitel nebo podnikatel

Prodávajícím je společnost UMIKOV CZ s.r.o., se sídlem Libáň 26, 538 25 Nasavrky, IČ 25984071, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18704, která jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a dodává výrobky nebo poskytuje služby kupujícímu.

Zákazník je podle platné právní úpravy rozlišen na kupujícího-spotřebitele nebo kupujícího-podnikatele, který není spotřebitelem. Kupující spotřebitel jedná nebo uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Za kupujícího podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. 

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. Nabízené zboží

Obrázky nabízeného zboží jsou ilustrační.

Kupující bere na vědomí, že neohleduplné a nepřiměřené zacházení s nabízeným zbožím, jakož i jeho použití v rozporu s návodem k použití (který může stanovit další způsoby údržby a zacházení, případně jiné povinnosti a omezení), může způsobit jeho nevratné poškození, jakož i poškození dalších součástí a ohrožení majetku a zdraví

 

 1. Objednávka a kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, nabídkou a návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění zboží dodavatelem na stránky www. eshop.umikov.cz. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím, s následným potvrzením na kupujícím zadaný e-mail. Na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu včetně cen lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Kupující je nadto oprávněn až do odeslání objednávky měnit osobní údaje, které vyplňoval v objednávkovém formuláři.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží a kupní smlouva je uzavřena momentem doručení souhlasu (potvrzení objednávky) prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že na ně byl dostatečným způsobem upozorněn a že s nimi souhlasí. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy zboží již nelze dodat nebo se podstatným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

 1. Termín dodání

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15-ti dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. 

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem. 

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit. 

 1. Převzetí

Objednané zboží je možno převzít buď osobně na adrese Libáň 26, Nasavrky, nebo je doručeno přepravní službou. Doporučujeme zboží ihned po převzetí řádně prohlédnout a zkontrolovat. Zjevně poškozené zboží nepřebírejte a ihned nás informujte. Pokud zjistíte, že zboží uvnitř zásilky je mechanicky poškozeno, ihned nás o tom informujte. Zboží je při přepravě pojištěno pro případ poškození a podmínkou uznání náhrady za škodu u přepravní služby je nahlášení do 3 dnů od převzetí kupujícím!

 1. Úhrada

Kupující může uhradit cenu zboží platbou v hotovosti při převzetí zboží (osobní odběr, dobírka), nebo platbou předem - převodem na účet. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 1. Slovensko a zahraničí

Objednávka ze zahraničí musí být provedena přes naše www stránky (Nákupní košík). Telefonické objednávky ze zahraničí bohužel nejsou možné. K zásilce do zahraničí se automaticky připočte poštovné.

Zahraniční kupující může uhradit cenu zboží platbou předem - převodem na účet (máme účet i na Slovensku). Zboží odesílané na Slovensko je možno uhradit také platbou v hotovosti při převzetí zboží (dobírka).

Zahraničním podnikatelům - plátcům DPH je možno po doložení kartičky plátce DPH fakturovat bez daně. V objednávce uveďte DIČ a zvolte si platbu předem, převodem na účet. V e-mailu, který Vám zašle automat po dokončení objednávky, je uvedena také částka bez DPH.

 1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Pokud je kupní smlouva uzavřena distančním způsobem, má kupující-spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, a to písemně na adrese UMIKOV CZ s.r.o., Libáň 26, 538 25 Nasavrky.

Při odstoupení musí kupující-spotřebitel nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, včetně záručního listu, návodu, případných dalších dokumentů, veškerého dodaného příslušenství a nejlépe v původním obalu, poslat zpět ve lhůtě do 14 dní ode dne, kdy spotřebitel oznámil, že odstupuje od smlouvy. Rozhodující je datum odeslání poslední součásti zboží. Prodávající vrátí kupujícímu odpovídající částku v zákonem stanovené lhůtě 14 dní od odstoupení od smlouvy způsobem, na kterém se oba dohodnou nebo způsobem, jak částku obdržel. Pokud zboží nebylo vráceno v původním obalu, může prodávající dle zákona účtovat kupujícímu náklady na nové zabalení zboží. Pokud zboží nese známky užívání, které by snížilo jeho hodnotu, může prodávající dle zákona strhnout kupujícímu částku za opravu nebo čištění. Neposílejte zboží zpět na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

UMIKOV CZ s.r.o.  si vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy před dodáním zboží. Zaplacená záloha se v takovém případě vrací zákazníkovi v plné výši. UMIKOV CZ s.r.o.  nenese jakoukoliv odpovědnost vůči zákazníkovi nebo třetím osobám za případné škody vzniklé opožděným dodáním zboží nebo nedodáním zboží.

Náklady na dodání zboží uhrazené kupujícím musejí být vráceny jen do výše nejlevnějšího způsobu dopravy, který prodávající pro dodané zboží nabízí! Přepravní náklady na vrácení zboží hradí dle platné právní úpravy kupující-spotřebitel.

 1. Kdy nelze odstoupit od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména v případě smluv o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží, na zboží, které bylo vyrobeno na zakázku nebo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

Při objednávce speciálního nebo exkluzivního zboží vyráběného na zakázku nebo upravovaného na míru dle přání kupujícího, je prodávající navíc oprávněn požadovat předem nevratnou zálohu ve výši až 50% z celkové ceny objednávky dle exkluzivity zboží.

 1. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 1. Reklamační řád

Prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Pokud není záruční list vystaven, postačuje vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo a informace o zakoupeném zboží.

12.1. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc není při převzetí vadná a má vlastnosti, jaké si strany mezi sebou ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsou pro danou věc obvyklé nebo je prodávající uvádí v reklamě, že se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že je věc v odpovídajícím množství, míře a že vyhovuje požadavkům právních předpisů.

12.2. Práva z vad zboží

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Při výměně zboží se záruční doba neprodlužuje.

Projeví-li se vada v prvním půl roce po zakoupení zboží, má se za to, že zboží bylo vadné od počátku a zákazník může požadovat výměnu věci za novou a bezvadnou nebo odstranění vady. Nelze požadovat výměnu věci, pokud by tato byla z povahy věci neúměrná a kdy lze vadu bez zbytečného odkladu odstranit například opravou. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Prodávající poskytne kupujícímu kompenzaci ve výši 5% - 40% slevy z kupní ceny v případě kosmetické vady na disku, neohrožující bezpečné užívání na vozidle. Výše této slevy je určena povahou vady výrobku a mírou opotřebení výrobku. Čím více vada průkazně vzniklá u výrobce poškozuje celkový vzhled hliníkového kola, zejména jeho pohledové části, na tím vyšší slevu vzniká nárok.

12.3. Omezení záruky

Právo z vadného plnění (nárok na uplatnění záruky) kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, nevhodnou údržbou, neodbornou montáží nebo uvedením do provozu nebo neodborným zacházením, mechanickým poškozením, opotřebením věci způsobeným jejím obvyklým užíváním, poškozením věci v důsledku vystavení nadměrnému zatížení (v rozporu s předpisy nebo doporučením výrobce), živelnými pohromami nebo vyšší mocí, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

12.4. Uplatnění reklamace

Při uplatnění reklamace je třeba vyplnit reklamační formulář (zápis o reklamaci), který naleznete na našich www stránkách.

Zboží máte možnost doručit k reklamaci osobně, poslat poštou nebo přepravní službou (ne na dobírku, nezapomeňte zásilku pojistit proti poškození). Reklamované zboží musí být čisté. Velké znečištění zboží může být důvodem k odmítnutí přijetí k reklamaci.

12.5. Lhůty

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

 1. další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy umikov@umikov.cz.

Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

N2Y3YjgzY